Aspecte Legale

Sectiune site „ASPECTE LEGALE„

Produsele pe care le comercializăm sunt considerate de legislația de armonizare UE echipamente electronice audio-video cu/fără funcții de conectivitate wireless/radio, ale căror utilizare, avantaje și rezultate din utilizare corespund scopurilor pentru care s-ar folosi în mod normal bunuri de acest fel.

Spionescu.ro nu încurajează, nu sugerează, nu indeamnă și nu recomandă acțiuni directe sau indirecte care implică produse achizionate pe acest magazin online și care sunt utilizate în activități care ar putea încălca legile în vigoare civile sau penale. Clienții poartă întreaga responsabilitate a utilizării produselor achiziționate de pe acest magazin online.

Este interzisă plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio și/sau video in vederea fotografierii, captării sau înregistrarii de imagini, ascultării cu mijloace tehnice sau înregistrării audio a unei convorbiri private sau a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de aceasta.

Aceste acțiuni sunt permise doar de către o persoană care a participat la întâlnirea cu o altă persoana supusă înregistrării în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile dacă justifică un interes legitim sau dacă o persoană surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni sau dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei înregistrate. De asemenea sunt permise utilizarea unor astfel de produse pentru monitorizarea persoanelor cu condiția respectării legislației protecției datelor cu caracter personal (GDPR) prin informarea persoanelor vizate că se află sub supraveghere audio/video.

Publicitatea și marketingul pentru produsele aflate la comercializare pe spionescu.ro sunt „practici publicitare obişnuite şi legitime ce constău în declaraţii exagerate și/sau declaraţii ce nu sunt destinate a fi luate ca atare„ ( ex: pamflet, ironie, glumă, etc) și sunt realizate într-o manieră ce nu intenționează să inducă în eroare consumatorul sau să prejudicieze respectul pentru demnitatea umană şi morala publică, nu exploatează credulitatea sau frica persoanelor, nu include discriminări bazate pe sex și nu aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor.

Echipa spionescu.ro